KUR IEGĀDĀTIES?

u/v Stockmann, 13. janvāra ielā 8, Rīgā

MANILLA, Tērbatas ielā 55, Rīgā

RIIJA, Tērbatas ielā 6/8, Rīgā

Latvian Gift Shop, Kalēju ielā 9/11, Rīgā

Goldingen room, Baznīcas iela2-2, Kuldīga

Mākslinieku Rezidence, Pils iela 2, Kuldīga

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

Les Petites, Tallinn, Telliskivi 60a

Locals, Vilnius, Konstitucijos street 7a

Illimite, Slovakia

Book Therapy, Czech Republick, Prague, Rimska 35


0 comments
INFORMĀCIJA

SIA PLŪKT

PVN LV45403048688

Adrese: Saulessēta, Prauliena, Madonas novads, Latvija, EU, LV4825

Tālr.: +371 26459897

DARBA LAIKS
KONTAKTI

info@plukttea.com

 

SADARBĪBA

Māra Lieplapa

mara@plukttea.com

RAŽOŠANA & PROCESI

Līga Lieplapa

liga@plukttea.com

PIERAKSTIES JAUNUMIEM!

SIA "Plūkt" ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Limited Liability Company "Plūkt" has signed an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

"Inovatīvas tehnoloģijas ieviešana augstas pievienotās vērtības lauksaimniecības produktu izstrādē  - fasēšanas un žāvēšanas iekārtu iegāde tēju ražošanai"
Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008
SIA Plūkt ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno līdzfinansēto projektu Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008.

© 2020 by SIA PLŪKT